درباره ی ما

رادیو خروج پادکستی بر پایه ی آگاهی از روش­های مهاجرت است و در هر شماره ی این پادکست  تلاش بر این است که با مطالعه موردی یک کیس مهاجرتی، فراز و نشیب انواع روشهای مهاجرت به کشورهای متفاوت را مورد بررسی قرار دهیم.  

عسل مقتدر
الهام محمدی
رامین مهدیان راد
آذین محمدی
سجاد باقری
وحید فاتحی
اعضای تیمِ رادیو خروج

کارشناس و مجری: آذین محمدی
دیجیتال مارکتینگ:
رامین مهدیان راد- وحید فاتحی- الهام محمدی
نویسنده و کارگردان: سجاد باقری
گرافیست: عسل مقتدر- آرش علیپور